Послуги

Захист повітряного басейну

Організація заходів, спрямованих на зниження рівня забрудненості атмосфери пилогазовими викидами: обстеження джерел шкідливих домішок, розробка ОВНС, узгодження дозволів на викиди, проектування промислових систем видалення пилу, проведення випробувань, шефмонтаж та обслуговування газоочисних установок.

Детальніше

Захист водного басейну

Організація заходів, спрямованих на боротьбу із забрудненнями водних ресурсів та регулювання їх якості: розробка ОВНС та проектів гранично-допустимих викидів, будівництво біоінженерних очисних об’єктів, промислове видалення пилу для водогосподарського проектування, проведення гідрогеологічних досліджень та аналізів стоків, біотестування.

Детальніше

Моніторинг навколишнього природного середовища

Комплексні спостереження за станом екологічних систем на рівні підприємства: оцінка впливу промислових факторів, проведення інженерно- та гідрогеологічних досліджень, розробка планів щодо обмеження техногенного впливу та управління ООС згідно з держстандартами.

Детальніше

Біоінженерні споруди

Комплекс робіт у галузі очищення забруднених поверхневих стоків за допомогою технологій нового класу: розробка проектно-кошторисної документації БІС із створенням технологічних схем, будівництво споруд водоохоронного призначення.

Детальніше

Проекти під ключ

Супровід екологічних проектів, у тому числі інжинірингового характеру: аудит та нормування, оцінка техногенного впливу на природу, лабораторні екодослідження, розробка та узгодження природоохоронної документації, а також виробництво та постачання обладнання, навчання персоналу роботі з ним, контроль будівельних робіт.

Детальніше

Сервісне обслуговування рукавних фільтрів

Контроль стану заводських систем пиловловлювання: проведення лабораторних тестів та аналізів для виявлення проблем у роботі обладнання, оцінка поточної продуктивності, технічний огляд та швидке усунення несправностей.

Детальніше

Реконструкція газоочисного обладнання

Модернізація застарілих очисних пристроїв: перетворення горизонтальних та вертикальних електричних фільтрів у системи видалення пилу на основі рукавних фільтрів відповідно до сучасних вимог до очищення аспіраційного повітря та технологічних газів.

Детальніше

Екологічний аудит та нормування

Перевірка дотримання природоохоронного законодавства та надання рекомендацій щодо водокористування: розробка технологічних нормативів, розрахунок ДК та ПДС забруднюючих речовин, аналіз стічних вод на токсичність, узгодження спеціальних дозволів.

Детальніше

Знезараження води

Введення в експлуатацію обладнання для знезараження питної води та господарсько-побутових стоків: проектування, шефмонтаж, пусконалагоджувальні та реконструкційні роботи на водонапірних та каналізаційних очисних спорудах.

Детальніше

Зеленая энергетика

Україна є активним учасником розвитку та формування європейської політики в рамках “Зеленого курсу», тому відповідно до Стратегії Євросоюзу: до 2050 року промисловим підприємствам необхідно суттєво знизити викиди СО2 та перейти на безвуглецеве виробництво.

Детальніше